|  ورود  |  دوشنبه 01 آبان 1396
 
 
معرفی معاونت خدمات شهری شهرداری زنجان
اين معاونت مهمترين معاونت شهرداري از نظر امور اجرايي محسوب مي شود كه متشكل از مديريت خدمات شهري ، 7 سازمان ، 2 اداره ، 1 واحد (واحد نظارت بر امور مالي سازمانها) ، 2 دبيرخانه (شوراي نامگذاري و بند 20) و 1 ستاد (مبارزه با معضلات اجتماعي) كه محل آن در خيابان خواجه نصيرالدين طوسي روبروي خيابان دلجويي مي باشد.