|  ورود  |  دوشنبه 01 آبان 1396
 
 
معرفی معاون خدمات شهری

 


معاونت خدمات شهري شهرداري زنجان

آقای غلامحسن احمدي

سال تولد :

مدرك تحصيلي :

سوابق:

معاونت خدمات شهري شهرداري زنجان

-